FORMACIÓ LABORATORI ISBO

Curs "Mesures preventives d’higiene" en els diferents departaments dels Apartaments Turístics i HUT’s.

Els documents de la formació són d’ús exclusiu i intern de les empreses associades d’AAT. 

Enllaços d’accés a la documentació:

CORONAVIRUS COVID 19 CONTROL SANITARI 

COVID 19 CONTROL SANITARI-PER ESTABLIMENTS 

CARTELL - PROTOCOL CLIENTS  

CARTELL - PROTOCOL PERSONAL NETEJA 

CARTELL - PROTOCOL PERSONAL MANTENIMENT 

MANUAL DE PRECAUCIONS I BONES PRÀCTIQUES AMB RELACIÓ AL COVID 19 

Des de Laboratori ISBO ens preguen que no feu difusió de les diapositives fora de les vostres empreses.