El dimarts, 21 d'Abril AAT va celebrar, per vídeo conferència, una Assemblea Extraordinària d'Associats, per tractar temes importants davant el COVID-19.

" />

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA ASSOCIATS AAT

A la reunió els membres de la Junta Directiva d'AAT junts els assessors de l'Institut Qualitats, van intentar donar resposta, de forma directa, a les preocupacions, dubtes, etc., que van manifestar els 48 associats que es van connectar. Va ser una trobada molt profitosa per amb dues parts.

Seguim treballant per als nostres associats! Units serem més forts ¡