COMISSIÓ DE TREBALL AAT - URV

Imatge d'avui de la Comissió Urv en plena reunió marcant objectius, estratègies i accions.