Avís legal, política de privacitat i política de cookies

OBJECTE:

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts i activitats d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, NIF G-43.046.598, amb domicili en C/August, 5, 5º2ª, 43003-Tarragona, i correu electrònic at@tinet.cat. A més, es possibilita l'accés a altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents a la d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels "links" (enllaços) i connexions existents. ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS  COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets o responsabilitat d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, tret que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes d'ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE no es fa responsable de la possible manca d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE recomana a l'usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d'aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina Web, els quals és subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.

Condicions d'accés i ús

 ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

RESPONSABILITAT:

ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

SERVEI:

ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

PROTECCIO DE DADES:

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació, ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE vol que vostè conegui quin és la política de privadesa aplicada en relació amb les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la seva responsabilitat són tractats d'acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: s'aplicaran les preceptives mesures de seguretat, tant tècniques com a organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que s'amplia més endavant:

Responsable: ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE.

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat quant a la gestió dels serveis i informació oferts.

Legitimació: consentiment de l'interessat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s'especifiquen en la informació ampliada.

Informació ampliada:

Responsable: ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE.

NIF: G-43.046.598.

Adreça: C/ August, 5, 5º2ª, 43003-Tarragona, Espanya

Contacto: at@tinet.cat

Finalitats:

Les finalitats per les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(a) Li informem que les dades personals que ens faciliti i aquells que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporats a un fitxer o fitxers, responsabilitat de ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, i seran destinats exclusivament a la gestió de la relació entre responsable i interessat quant als serveis i informació oferts.

(b) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic, o emplena algun dels formularis (tret que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), s'utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contacte o realització d'algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per a una consulta, suggeriment, concretar cita prèvia, sol·licitud d'informació i/o servei, sol·licitar un catàleg, inscripció a actes o activitats, gestionar la queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol un altre motivo conseqüència del contacte o tràmit realitzat per la seva banda.

(c) Part privada de la web, Oficina Virtual: per gestionar l'accés i ús de la part privada de la Web.

(d) Per a la gestió del servei de correu electrònic.

(i) Xarxes socials: ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió a les xarxes socials) de la pàgina Web a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l'avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d'ús, Polítiques de privadesa i altres normatives d'accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-ho d'activitats de ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS  COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE o de tercers que puguin estar relacionades amb la seva activitat, així com per qualsevol altra que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(f) Podran existir altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s'aplicarà el present avís legal i de privadesa.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l'interessat.

Les dades es conservaran durant tot el període de temps en què es mantingui la seva relació amb nosaltres, així com posteriorment durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir, sempre en els termes legalment establerts.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que ho identifiqui, a ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, amb domicili en C/ August, 5, 5º2ª, 43003-Tarragona, i correu electrònic at@tinet.cat. També té dret a formular reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i a revocar el consentiment prestat.

Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea li permetran deixar el lloc de ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE. Els llocs enllaçats no estan controlats per ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, i aquest no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE no es fa responsable d'actes de "webcasting" o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE.

ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE informa que la funció dels "links" o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta Web. Aquests "links" no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació i, per això, ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

GENERALS:

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, i els de Tarragona en el cas que aquest resideixi fos del territori de l'estat espanyol.

L'accés a la pàgina Web de ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

POLÍTICA DE COOKIES

Definició i funció de les cookies: és un arxiu que es descarrega en el seu dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten en una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web:

• Cookies tècniques i de personalització: necessàries o convenients per a la prestació de determinats serveis. Les primeres permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització dels diferents serveis que hi ha, i les segones permeten accedir a l'usuari al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides. S'utilitzen cookies per a l'idioma, per al gestor de continguts i per al manteniment de sessió quan és necessari. Si es desactiven aquestes cookies es podria no rebre correctament els continguts de l'assetjo web.

• Cookies analítiques, ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, permeten fer el seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris. Si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l'ús de la nostra web i sobre el seu contingut permet millorar els nostres serveis.

• Cookies de xarxes socials externes, que s'utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.)

• Cookies de publicitat: aquest tipus de "Cookies" permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim. Poden ser tractades per nosaltres o per tercers i ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta d'espais publicitaris que hi ha en la web. Entre uns altres, s'emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb les mateixes, o els patrons de navegació i/o comportaments de l'usuari, ja que ajuden a conformar un perfil d'interès publicitari.

Desactivar o eliminar les cookies: Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador. En cas que no accepti les cookies, és possible que la pàgina web no funcioni correctament.

Informació sobre la identificació de qui utilitza les cookies: la informació obtinguda per les cookies és tractada per ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS COSTA DAURADA I TERRES DE L’EBRE, els qui ha contractat la prestació del servei d'analítica amb Google Analytics, on seguint el link podrà accedir a les seves condicions legals. També pot ser que hi hagi complements d'altres proveïdors en què seguint els següents vincles podrà comprovar les condicions legals respecte a les cookies de cadascun d'ells (Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin).

Actualització: és possible que, a conseqüència de noves interpretacions realitzades per l'organisme regulador competent, Jutges o Tribunals, aquesta política de cookies sofreixi alguna modificació, motiu pel qual es prega a l'usuari que comprovi de forma regular el seu contingut.