INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA, i seran dedicades exclusivament a la gestió de la vostra relació amb l’Associació.

Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions.

Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.

Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, a ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA, amb domicili al C/ August, 5, 5è 2ª, 43003-Tarragona, o enviant un e-mail a info@atcostadaurada.org, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: protecció de dades de caràcter personal. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control i a revocar el consentiment atorgat.

Altres dades d’interès:

Responsable: ASSOCIACIÓ D’APARTAMENTS TURÍSTICS DE LA COSTA DAURADA  

CIF    G-43.046.598

Adreça    C/ August, 5, 5è 2ª, 43003-Tarragona

Contacte    info@atcostadaurada.org;  o tel. 977 23 73 16

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament.